RICHITA LIVE SHOPPING

RICHITA Bihaku Live Shopping

@ VINASHOP TV, UNO IP BOX 110, & VIETV 

RICHITA Bihaku Live Shopping

@ Little Saigon TV(LSTV) 56.7,  Satellite Galaxy 19