RICHITA
Wholesale Distributor

***Chúng tôi có chương trình Đặc Biệt dành cho Đại Lý khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu & Việt Nam***

Chương trình dành cho các Đại Lý của Thương Hiệu Mỹ Phẩm Trắng Da "RICHITA"

  • Hướng dẫn kiến thức về Mỹ Phẩm Trắng Da & Thảo Dược Đẹp Da Thương Hiệu "RICHITA".

 

  • Hướng dẫn cho nhân viên bán hàng hiệu quả cao.

  • Hỗ trợ quản bá cho Đại Lý trên nhiều phương tiện Marketing.

  • Đặc Biệt có chương trình Độc Quyền trong khu vực của Đại Lý (Exclusive Distributor).